CENY 

Ceny zveřejněné na domovské stránce nebo v různých částech těchto stránek jsou uvedeny v Eurech a to včetně DPH a nezahrnují žádné daně, cla a poplatky ze zemí Evropské Unie nebo mimo Evropskou Unii, mimo Itálii, které mohou být zákazníkovi doúčtovány následně.

Petra di Poli Cosetta si vyhrazuje právo kdykoli měnit ceny produktů uvedených na webových stránkách. Veškeré změny cen produktů se netýkají těch zákazníků, kteří již zadali objednávku za cenu před změnou.

FAKTURACE

Faktury jsou vystavovány výhradně v elektronické podobě. ( může být i v elektronickém formátu) Zákazníci, jejichž objednávky jsou finalizovány v Itálii obdrží fakturu pouze na výslovnou žádost. Petra musí obdržet veškeré nutné informace - osobní údaje, číslo DPH, fiskální kód nebo daňový kód, adresu firmy. Tyto informace musí být vloženy do pole, které se nachází ve fakturační adrese “additional information” během finalizace nákupu.

Prodej výrobků uskutečněných na vnitrostátním území prostřednictvím internetu probíhá obdobně jako zásilkový prodej a proto je regulován podle článku 22  italského legislativního nařízení č. č. 633/1972 a čl. 2 písm. d.P.R. 696/1996, který stanovuje osvobození od povinnosti vystavit potvrzení nebo fakturu bez výslovné žádosti.

Zákazník při objednávání může využít služby odeslání zboží na jinou než fakturační adresu.

PLATBY

Na stránkách petrapietre.com dbáme na bezpečnost plateb naších zákazníků. Mezi dostupnými způsoby platby můžete zvolit zaplacení:

  • Předplacené tzv. Top up karty (např. italská PostePay)
  • Běžné karty (Visa, Mastercard, American Express a další hlavní instituce) platba prochází vždy PAYPAL portálem

Platba kartou probíhá vždy přes zabezpečenou službu PAYPAL. Není nutné být registrován u společnosti PAYPAL.  Stránky PAYPAL jsou chráněny nejmodernějšími bezpečnostními systémy.  Můžete tedy s důvěrou zadat vaše údaje do systému. Zpracovávat je bude pouze a výhradně PAYPAL pro platební účely. Pokud použijete systém platby přes PAYPAL, nebudou žádná data zpracovávána našimi systémy.

Pro více informací o výhodách plateb čtěte zde:

https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/paypal-safety-and-security

  • Bankovním převodem 

Pokud se rozhodnete platit bankovním převodem, po dokončení modulu objednávky obdržíte informace se všemi údaji o platbě: číslo objednávky, celkový počet, příjemce a Iban. 

Při platbě bankovním převodem musí kupující zadat příkaz k úhradě tak, aby byla kupní cena připsána na účet prodávajícího do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. V případě platby bankovním převodem se expedice zboží uskuteční až po připsání úhrady na účet prodávajícího, a to ve lhůtě podle čl. IV. odst. 2. 

Nedojde-li k přijetí platby kupujícího na účet prodávajícího na úhradu kupní ceny za objednané zboží ve lhůtě podle odst. 4 tohoto článku, má prodávající právo kupujícího na tuto skutečnost upozornit a poskytnout mu lhůtu 3 pracovních dnů pro zjednání nápravy a dodatečné zaplacení kupní ceny. Nedojde-li k této úhradě ani ve lhůtě podle předchozí věty, má prodávající právo z tohoto důvodu od kupní smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení od smlouvy kupujícímu doručí na e-mail, který kupující uvedl v objednávce; smlouva se tímto od počátku ruší.

Dojde-li nezávisle na vůli prodávajícího ke změně ceny objednaného zboží, zejména v důsledky změny ceny zboží u dodavatele prodávajícího, nebo přestane-li se objednané zboží vyrábět, případně se stane nedostupným, je prodávající povinen sdělit tuto skutečnost kupujícímu. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím na změně ceny zboží, na náhradním plnění za zboží, které se přestalo vyrábět nebo se stalo nedostupným, nebo na jiné změně kupní smlouvy, je prodávající i kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  • Hotovostní platba v sídle firmy, zboží vyzvednuto osobně 

Pokud se zákazník rozhodne využít této služby, prosíme při hotovostní platbě, aby disponoval přibližnou částkou. Z bezpečnostních důvodů je ve firmě držena minimální hotovost. 

Zboží bude zasláno až po obdržení platby.